تعرفه سرویس مرکز تماس به چه صورت محاسبه می‌شود؟

سئومستر Leave a Comment

تعرفه سرویس مرکز تماس به عوامل گوناگونی بستگی دارد، مانند: خدماتی که قرار است اپراتورهای مرکز تماس برای کسب و کار شما انجام دهند (گرفتن سفارش تلفنی، ثبت نام و تشکیل پرونده، تماس خروجی، تعیین وقت ملاقات و غیره)، زمان پاسخگویی (ساعات اداری، ۲۴ ساعته و زمان دلخواه) متوسط تعداد تماسهای ماهانه زمان انتظار تماس گیرندگان در صف انتظار با …