امکانات دفتر کار مجازی چیست؟

سئومستر Leave a Comment

امکانات دفتر کار مجازی «دفتر شما» به طور کلی به دو سرویس تلفن گویا و منشی تقسیم بندی می شود که هر یک دارای امکانات متعددی هستند. در ادامه با این امکانات آشنا می شوید: امکانات سرویس تلفن گویا شماره تلفن اختصاصی با کد ۲ تهران شماره رند، شماره ۵ رقمی و ۶ رقمی خط تلفن اضافه (به تعداد نامحدود) دایورت رایگان شماره فکس اختصاصی ...