چگونه می‌توان با دفترشما همکاری در فروش داشت؟

سئومستر Leave a Comment

برای همکاری در فروش نخست باید با خرید یکی از سرویسهای دفترشما مشترک دفترشما باشید تا درخواست شما مورد بررسی قرار بگیرد. شرایط همکاری در فروش: همکاری در فروش منوط به خرید یکی از بسته های تلفن گویا یا منشی مجازی از دفترشما می باشد و عاملین فروش بایستی همیشه بسته خود را فعال نگه دارند. عاملیت فروش باید بر …