چگونه می‌توان با دفترشما همکاری در فروش داشت؟

برای همکاری در فروش نخست باید با خرید یکی از سرویسهای دفترشما مشترک دفترشما باشید تا درخواست شما مورد بررسی قرار بگیرد. شرایط همکاری در فروش: همکاری در فروش منوط به خرید یکی از بسته های تلفن گویا یا منشی