سرویس منشی مجازی چیست و چگونه کار می‌کند؟

سئومستر Leave a Comment

منشی مجازی (Virtual Assistant یا VI) یکی از خدمات دفترهای کار مجازی است.  منشی مجازی «دفترشما» اپراتوری است که بدون حضور در دفتر کار شما، تمامی تماسهای کسب و کارتان را از محل مرکز تماس پیشرفته «دفترشما» مدیریت می‌کند. منشی مجازی دفترشما چه کارهایی برای شما انجام می‌دهد؟ به تماسها پاسخ می‌دهد، پیغام می‌گیرد، تماسها را به افرادی که مشخص …