تعرفه سرویس مرکز تماس به چه صورت محاسبه می‌شود؟

تعرفه سرویس مرکز تماس به عوامل گوناگونی بستگی دارد، مانند: خدماتی که قرار است اپراتورهای مرکز تماس برای کسب و کار شما انجام دهند (گرفتن سفارش تلفنی، ثبت نام و تشکیل پرونده، تماس خروجی، تعیین وقت ملاقات و غیره)، زمان