چند اپراتور مرکز تماس دارید؟

سئومستر Leave a Comment

«دفترشما» قادر به پاسخگویی به حجم بالای تماس بدون هیچ محدودیتی است. یکی از مزایای سرویس مرکز تماس «دفترشما» این است که به دلیل برخورداری از زیرساخت پرسنل آموزش دیده مورد نیاز، دارای قابلیت انعطاف با هر حجمی از تماس است و مشتریان تنها در ازای تماسهای دریافتی هزینه پرداخت می‌کنند. متقاضیان با پر کردن فرم درخواست مرکز تماس، درخواست …