مرکز تماس ۲۴ ساعته دارید؟

سئومستر Leave a Comment

بله، به دلیل وجود زیرساخت و نیروهای موردنیاز، کسب و کارهایی که نیاز به مرکز تماس ۲۴ ساعته دارند، درخواست خود را از طریق فرم درخواست مرکز تماس با ما در میان می‌گذارند و پس از بررسی درخواست، ما سرویس موردنظر را متناسب با نیازهای مشتری طراحی و آماده اجرا می‌کنیم. رویه راه اندازی مرکز تماس به این صورت است …