چه طور مطمئن شوم منشی تماس خروجی را چگونه انجام داده است؟

سئومستر Leave a Comment

با انجام شدن سفارش تماس خروجی، یک ایمیل و پیامک حاوی گزارش کامل از تماسِ انجام گرفته و نتیجه آن در قالب گزارش تماس برای شما ارسال می‌شود.  بدین ترتیب، شما می‌توانید از کیفیت تماس خروجی انجام گرفته اطمینان حاصل کنید. سرویس تماس خروجی چیست و چگونه عمل می‌کند؟

تماس خروجی در چه ساعاتی انجام می‌شود؟

سئومستر Leave a Comment

تماس خروجی در تمام ساعات اداری انجام می‌شود: در ساعات غیراوج کاری (۸:۱۵ تا ۱۱ و ۱۴ تا ۱۷:۰۰) ۲۰ دقیقه بعد از ثبت درخواست تماس خروجی انجام می‌گیرد. در ساعات اوج کاری (۱۱ تا ۱۴) ممکن است تا یک ساعت پس از ثبت درخواست انجام گیرد.