چه طور مطمئن شوم منشی تماس خروجی را چگونه انجام داده است؟

با انجام شدن سفارش تماس خروجی، یک ایمیل و پیامک حاوی گزارش کامل از تماسِ انجام گرفته و نتیجه آن در قالب گزارش تماس برای شما ارسال می‌شود.  بدین ترتیب، شما می‌توانید از کیفیت تماس خروجی انجام گرفته اطمینان حاصل

تماس خروجی در چه ساعاتی انجام می‌شود؟

تماس خروجی در تمام ساعات اداری انجام می‌شود: در ساعات غیراوج کاری (۸:۱۵ تا ۱۱ و ۱۴ تا ۱۷:۰۰) ۲۰ دقیقه بعد از ثبت درخواست تماس خروجی انجام می‌گیرد. در ساعات اوج کاری (۱۱ تا ۱۴) ممکن است تا یک