وضعیت فعال و غیرفعال خط چیست؟

سئومستر Leave a Comment

فعال و غیرفعال کردن خط امکانی برای مشترکین دفترشما است. با این امکان شما می‌توانید خط (یا یکی از خطوط) خود را در حالت فعال و یا غیرفعال تنظیم کنید. این امکان در هر دو سرویس تلفن گویا و منشی مجازی وجود دارد. خط فعال خطی است که (چه در سرویس تلفن گویا و چه منشی) تماس به آن وارد …