زیرساخت و بستر خدمات دفترشما چیست؟

سئومستر Leave a Comment

زیر ساخت و بستر خدمات دفترشما خطوط دیجیتالی است که از مخابرات تهیه شده است. این خطوط معمولاً به شرکت های بزرگ با حجم تماس بالا تعلق می‌گیرد. در نتیجه شامل هزینه بالایی است. اما ما در دفترشما، با استفاده از نرم افزاری که توسط تیم برنامه نویسی دفترشما به طور اختصاصی طراحی شده، توانسته ایم این قابلیت را در …