اگر دستورالعمل منشی زیاد باشد، منشی چطور می‌تواند سریع جواب دهد؟

سئومستر Leave a Comment

اگر در سرویس منشی مجازی دستورالعمل شما زیاد باشد، برای افزایش سرعت پاسخگویی منشی، برای هدایت تماس از «پاسخ و پرسش چندمرحله‌ای» استفاده کنید. برای استفاده از این گزینه لازم است از قبل قسمتهای جدیدی (با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن قسمت جدید) ایجاد کرده باشید. قسمت جدید می‌تواند حاوی هر اطلاعاتی باشد. بنابراین پس از اضافه کردن قسمت …