تنظیمات سرویس تلفن گویا به چه صورت است؟

پس از خرید سرویس تلفن گویا، برای شخصی سازی تنظیمات، مراحل زیر را طی کنید: ۱. به حساب کاربری خود وارد شوید. ۲. از منوی سمت راست، گزینه شماره ها را انتخاب کنید. ۳. خطی را که روی آن سرویس