تنظیمات سرویس تلفن گویا به چه صورت است؟

سئومستر 6 Comments

پس از خرید سرویس تلفن گویا، برای شخصی سازی تنظیمات، مراحل زیر را طی کنید: ۱. به حساب کاربری خود وارد شوید. ۲. از منوی سمت راست، گزینه شماره ها را انتخاب کنید. ۳. خطی را که روی آن سرویس تلفن گویا خریداری کرده‌اید را انتخاب کنید. اکنون با ورود به تنظیمات تلفن گویا می‌توانید انواع تنظیمات را بر سرویس …