تسویه پورسانت نمایندگی فروش چه زمانی انجام می‌گیرد؟

تمام پورسانت های سرویسهایی که در قالب نمایندگی فروش «دفترشما» فروخته‌اید، به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود. برای اطلاع از شرایط کامل همکاری در فروش این مقاله را بخوانید.

نحوه محاسبه پورسانت نمایندگی فروش به چه صورت است؟

نحوه محاسبه پورسانت نمایندگی فروش «دفترشما» بدین قرار است: به هر عاملیت فروش یک «کد تخفیف» تخصیص می‌یابد تا از آن برای ارجاع مشتریان به سایت برای خرید بسته‌های منشی مجازی و تلفن گویا استفاده نماید. کلیه مشتریانی که از