پیام آغازین چیست و تنظیمات آن به چه صورت است؟

سئومستر Leave a Comment

پیام آغازین چیست؟ در سرویس تلفن گویا، پیام آغازین همان متن کوتاهی است که به محض وصل شدن تماس برای تماس‌گیرنده پخش می‌شود. متن پیام آغازین توسط مشترک انتخاب می‌شود. مانند: «با سلام. شما با شرکت دفترشما تماس گرفته‌اید. برای ارتباط با واحد فروش عدد ۱، واحد پشتیبانی عدد ۲، انتقال شکایات و پیشنهادات به مدیریت عدد ۳ و ارسال …