هفت استراتژی برای تبلیغ پاپ آپ موثر

pr آموزش Leave a Comment

تبلیغات پاپ آپ شهرت بدی دارند: آزاردهنده هستند. تهاجمی هستند. باعث پرت شدن حواس می‌شوند. اما پاپ آپ‌ها لازم نیست که آزاردهنده یا تهاجمی باشند یا باعث حواس‌پرتی شوند – در حقیقت، تبلیغات پاپ-آپ هنگامی که این پاپ-آپ‌ها برای بازدیدکنندگان وب‌سایت شما جذاب باشند و تجربه کاربری آن‌ها را بهبود دهند، بسیار بهتر عمل خواهند کرد. امروز ما می‌خواهیم به …

چگونه مدرک رایگان دیجیتال مارکتینگ بگیریم؟

pr آموزش Leave a Comment

در دورنمای همیشه در حال تغییر بازاریابی دیجیتال، برای حرفه ای ها بسیار مهم است که از روندها و ابزارهای دیجیتال آگاه بمانند. شما می توانید با گذراندان برخی دوره های دیجیتال مارکتینگ مدرک رایگان بگیرید و دانش خود را همواره به روز نگه دارید.  بهترین دوره‌های دیجیتال مارکتینگ که مدرک رایگان می‌دهند ما لیست ۷ دوره برتر بازاریابی دیجیتال …