موفق ترین استارتاپ های 2018

موفق ترین استارتاپ های ۲۰۱۸

«دفتر شما» کسب و کار, موفقیت 2 Comments

موفق ترین استارتاپ ها چه ویژگی‌هایی دارند؟ در سال ۲۰۱۸ استارتاپها باید راهکارهای نامتعارف و انعطاف پذیری برای جهان همواره متغیر امروز عرضه کنند. در حال حاضر مفاهیم اتوماسیون، آموزش ماشین، گردآوری داده و هوش مصنوعی عناصر اصلی در دنیای کسب و کار هستند. همگام شدن با این تغییرات برای استارتاپها چالش بزرگی است: یافتن راههایی هم برای ورود به …