استارت آپ موفق: هدف یا رؤیا؟

«دفتر شما» کسب و کار 1 دیدگاه

استارت آپ موفق: هدف یا رؤیا این روزها همه می خواهند یک استارت آپ موفق باشند، شما چطور؟ لابد شما هم این روزها با عبارت استارت آپ خیلی زیاد برخورد می کنید، گویی یک مد جدید در زمینه کسب و کار است. نوجوانان و جوانان مدام از استارت آپ خود می گویند که قرار است روزی پا بگیرد. قرار است …