کاهش استرس شغلی با رعایت این موارد امکان پذیر است

«دفتر شما» موفقیت 8 Comments

کاهش استرس شغلی با رعایت این موارد امکان پذیر است می‌توان به جرات گفت تمامی مشاغل دارای میزانی از استرس هستند. اما گاهی مشکلات مالی، سختی‌های زندگی خانوادگی، و نبود هیجان در زندگی استرس فرد را افزایش می‌دهد. تنها تعداد بسیار کمی از افراد هستند که میزان تنش روحی آن ها در تمام زمان ها در اندازه متعادل قرار دارد. …

رئیس بداخلاق

چگونه با رئیس بداخلاق رفتار کنیم؟

«دفتر شما» کسب و کار, موفقیت 3 Comments

چگونه با رئیس بداخلاق رفتار کنیم؟ «هیچ کاری رئیس بداخلاق و عنقم را راضی نمی کند. هر کاری می کنم باید یک ایراد پیدا کند و غر بزند!» بعضی از آدم ها دمدمی هستند. حالا از قضا بعضی از این آدمهای دمدمی می شوند رئیس بداخلاق شما! یک لحظه با آب و تاب از دستاوردهای تیم فوق العاده شان می …