حواستان به این ۵ اشتباه مرگبار استارتاپ ها باشد!

pr کسب و کار 4 Comments

حواستان به این ۵ اشتباه مرگبار استارتاپ ها باشد! راه‌اندازی استارتاپ به خودی خود کار دشواری است. حال اگر در این حوزه تازه کار هم باشید موضوع از این هم دشوارتر است و همه چیز می‌تواند به راحتی از بین برود. پس چطور باید مطمئن شد که به عنوان یک تازه کار، اشتباه پر هزینه‌ای مرتکب نمی‌شویم و استارتاپ موفقی ...