افزایش اعتماد به نفس

۷ ترفند افزایش اعتماد به نفس

«دفتر شما» موفقیت Leave a Comment

«اعتماد به نفس پایین مانند این است که در سرتاسر زندگی، ترمز دستی را پایین ندهید!» مکسوِل مالتز افراد موفق معمولاً اعتماد به نفس بالایی دارند. آنها به خود و آنچه که انجام می دهند ایمان دارند. به یاد داشته باشید موفقیت آنها سبب افزایش اعتماد به نفسشان نشده؛ بلکه روحیه خودباوری این افراد، آنها را به سمت موفقیت سوق ...
چگونه با اعتماد به نفس به هر تماسی پاسخ دهیم!

چگونه با اعتماد به نفس به هر تماسی پاسخ دهیم!

«دفتر شما» دفتر کار مجازی, کسب و کار 4 Comments

اگر یاد بگیرید چگونه به تماس‌های تلفنی کاری مانند منشی‌های مجازیما در دفتر شما پاسخ دهید، می‌توانید روزانه پرسش‌های بسیاری را پاسخگو باشید و کاری بسیاری از تماس‌گیرندگان را راه بیندازید. تیم مدیریت تماس دفتر شما می‌داند که پرسش هر قدر هم که پیچیده باشد، همیشه روش حرفه‌ای و دوستانه‌ای برای پاسخگویی به آن وجود دارد. اما نکته جالبش اینجاست: …

۴ تمرینی که بی‌تردید اعتماد به نفس شما را تقویت می‌کند

«دفتر شما» موفقیت 2 Comments

از هر کارآفرین موفقی که درباره رمز موفقیتش بپرسید، به احتمال بسیار زیاد اعتماد به نفس از موارد بالای فهرست وی خواهد بود. دلیلش این است که کارآفرینان در عین حال که با افراد مناسب در ارتباطند باید مستقل فکر و عمل کنند، با این که دست به خطر می‌زنند باید عاقلانه رفتار کنند، و با این که رؤیاپردازند باید …