محدودیت ها و مزیت‌ های اینستاگرام و فیسبوک برای کسب و کارها

pr آموزش 1 Comment

اگر منصف باشیم اینستاگرام نمی‌­تواند از نظر تعداد زیاد کاربران با فیسبوک رقابت کند. شاید ۸۰۰ میلیون کاربر ماهانه اینستاگرام آن را به سومین کانال محبوب رسانه اجتماعی تبدیل کرده باشد، اما این رقم هنوز فاصله زیادی با فیسبوک قهرمان کنونی با ۲ میلیارد کاربر ماهانه دارد. پس چرا تمام پول بازاریابی دیجیتال خود را در فیسبوک سرمایه گذاری نکنیم …