دستگاه تلفن گویا

دستگاه تلفن گویا بخرم یا سرویس تلفن گویا؟

«دفتر شما» آموزش, دفتر کار مجازی 2 Comments

دستگاه تلفن گویا بخرم یا سرویس تلفن گویا؟ در این مقاله می خواهیم ببینیم کدام انتخاب بهتری است: خرید دستگاه تلفن گویا یا خرید سرویس تلفن گویا؟ بسته به نوع کسب و کار، زمانهایی از سال هست که حجم کار هر شرکتی افزایش پیدا می کند. در این زمانهای خاص گاهی پیش می آید که همزمان تلفن شرکت زنگ می …

تلفن گویا

تلفن گویا و نگرانی های مربوط به آن

«دفتر شما» دفتر کار مجازی, کسب و کار Leave a Comment

وجود فردی که بتواند زمانیکه شما نیازمند کمک تلفنی هستید شما را یاری دهد، طی این سالها بسیار سخت شده است به جای استخدام چندین اپراتور و پرداخت هزینه ی خدمات تلفنی ، راه حلی که این سالها پیشنهاد شده است، سیستم تلفن گویا می باشد یا به عبارت ساده تری سیستم اتوماتیک پاسخگویی تلفن، صدای اتوماتیکی که شما قبل …

کاربرد تلفن گویا ابری

کاربرد تلفن گویا ابری چیست؟

«دفتر شما» دفتر کار مجازی, کسب و کار

کاربرد تلفن گویا ابری چیست؟  آیا با کاربرد تلفن گویا ابری آشنایی دارید؟ بگذارید با یک سوال بحثمان را باز کنیم. آیا تا به حال با سازمانی تماس گرفته اید که با صدای از پیش ضبط شده پاسخ شما را دهد؟ و از شما بخواهد با شماره گیری اعداد ی که اعلام می کند به بخش مورد نظرتان هدایت شوید؟ …