دایورت رایگان

دایورت تماس برای مشترکان دفترشما رایگان شد!

pr اخبار «دفتر شما» 5 Comments

از این به بعد مشترکین سرویس تلفن گویا دفترشما، بابت دایورت این سرویس به تلفن موبایل و ثابت خود هیچ هزینه ای پرداخت نخواهند کرد و میزان مکالمه آن ها از طریق این سرویس از دقایق بسته تلفن گویا کسر خواهد شد.

با این روش ساده مهمان کاریتان را به بازگشت مشتاق کنید.

با این روش ساده مهمان کاریتان را به بازگشت مشتاق کنید.

«دفتر شما» کسب و کار Leave a Comment

وقتی مهمانی وارد دفتر کارتان می‌شود چه احساسی به او دست می‌دهد؟ استقبال گرم و برخورد مناسب می‌تواند به ایجاد تجربه‌ای مثبت و تأثیر اولیه‌ای عالی از کسب و کارتان کمک کند. می‌توانید به روش زیر خاطرجمع شوید هر کس که از در دفترتان وارد می‌شود با تجربه‌ و احساسی خوشایند نیز از آن خارج می‌شود: سلام و احوالپرسی: سلام …