چرا قابلیت تماس مستقیم از روی سایت، می تواند برای رشد کسب و کارتان مفید باشد

امکان تماس مستقیم از روی سایت و کمکی که به کسب و کارتان می کند

«دفتر شما» کسب و کار Leave a Comment

اگر مشتری بالقوه شما یک نیازی داشته باشد این شما هستید که باید به نیازهای آنها پاسخ بدهید. نیازی نیست که هزینه زیادی را برای این مورد صرف کنید. بجای آن هر زمان که مشتری از شما کمکی بخواهد شما باید به سرعت به کمک آنها بیایید و خدمات رسانی کنید خبر خوب برای مالکان کسب و کار این است، …