تلفن 5 رقمی

چگونه خط تلفن ۵ رقمی دریافت کنیم؟

«دفتر شما» دفتر کار مجازی, کسب و کار Leave a Comment

چگونه خط تلفن ۵ رقمی دریافت کنیم؟ خط تلفن ۵ رقمی و ۶ رقمی به این دلیل که راحت به خاطر سپرده می‌شوند و اعتبار خاصی به کسب و کار می‌دهد، برای صاحبان مشاغل بسیار جذاب است. برای دریافت شماره تلفن ۵ رقمی حتما باید به مرکز مخابراتی مبدا حضوری مراجعه کنید. هنگام مراجعه نیز باید مدارکی آماده همراه خود داشته …