ده دلیلی که کارآفرینان شکست می‌خورند!

pr آموزش Leave a Comment

کارآفرینان به دلایل زیادی شکست میخورند، لیست کردن دلایلی که زمینه شکست کارآفرینان را فراهم میکند، به عنوان آینه ای که کارآفرینان میتوانند از طریق آن به چهره خود نگاه کنند و اشتباهات خود را ببینند، مفید است. ۱۰ دلیل برای شکست کارآفرینان دلایل شکست یک کارآفرین میتواند حداقل شامل ۱۰ مورد زیر باشد : ۱٫به اندازه کافی باهوش نبودن …

درس های مهم در استارت آپ های ناموفق

pr آموزش 1 Comment

درس های مهم در استارت آپ های ناموفق نویسنده: سایت همبازار استارت آپ ها و ایده های اجرایی معمولاً در ابتدا دارای مشکلاتی هستند که به تدریج آن ها حل می شوند و به یک پروژه بزرگ و قابل اجرا تبدیل می شوند. کارآفرینان موفق معمولاً از این شکست ها و عدم موفقیت ها درس می گیرند و سعی می …