بررسی زبان بدن عادل فردوسی‌پور! مرد موفق دوشنبه ها

بررسی زبان بدن عادل فردوسی‌پور! مرد موفق دوشنبه ها

«دفتر شما» موفقیت Leave a Comment

راز موفقیت عادل فردوسی‌پور چیست؟ می‌توان گفت عادل فردوسی‌پور  یکی از موفق‌ترین برنامه‌سازان تلویزیون در ۳۰سال است. او در میان افراد تاثیرگذار در ایران به انتخاب مجله معتبر نیوزویک در رده ۱۹ قرار دارد. بعد از نزدیک به ۱۵سال‌، هنوز برنامه‌اش آنقدر جالب هست که مردم هر دوشنبه‌شب پای تلویزیون بنشینند، تا ساعت‌ها بیدار بمانند و میلیون‌ها پیامک -رکوردی دست نیافتنی در …