چگونه عصبانیت خود را کنترل کنیم؟

چگونه عصبانیت خود را کنترل کنیم ؟

«دفتر شما» موفقیت نظر بدهید

چگونه عصبانیت خود را کنترل کنیم؟ آیا شما هم وقتی یک نفر در خیابان جلویتان می‌پیچد، از کوره در می‌روید؟ وقتی کودکتان با شما همکاری نمی‌کند، فشار خونتان بالا می‌رود؟ اگر پاسختان مثبت است، شاید شما هم نیاز دارید یاد بگیرید کنترل خشم خود را در دست بگیرید. خشم و عصبانیت هیجانی طبیعی و حتی سالم است. اما این بدان …