آیا شرکت شما هم واحد خوشحال سازی دارد؟

pr آموزش, اخبار «دفتر شما» 1 Comment

راه های افزایش روحیه کارمندان کدامند؟ یکی از رایج ترین مشکلات کارمندان که معمولاً در بلند مدت ایجاد می‌شود، احساس روزمرگی و خستگی ناشی از آن است. کارمندی که هر روز باید سر ساعت مشخصی بیدار شود، به یک مکان مشخص یعنی شرکت و اداره اش برود و یک کار تقریبا ثابت و روزمره انجام دهد، طبیعتاً پس از مدتی …

چگونه با همکاران خود رفتار کنیم ؟

«دفتر شما» کسب و کار, موفقیت 2 Comments

ارتباطات مؤثر در حال تبدیل شدن به یک «هم افزایی» جدید است؛ یک اصطلاح عام که برای توصیف همه مدل ارتباط کسب و کاری مورد استفاده قرار می گیرد. اما در لینکدین به هزار نفر غریبه درخواست دادن، از شما یک فرد متبحر در برقراری این نوع ارتباطات نمی سازد، بلکه تنها شما را به یک مزاحمت ناخوشایند و آزاردهنده …

فواید خبرچینی در محیط کار از معایبش بیشتر است.

خبرچینی در محیط کار فوایدی هم دارد!

«دفتر شما» کسب و کار, موفقیت

خبرچینی در محیط کار فوایدی هم دارد! هر کسی «می‌داند» که خبرچینی در محیط کار مشکلی جدی است. در گوگل «خبرچینی در محیط کار» را جستجو کردم و بی‌درنگ به داستان‌ّهای زیر برخوردم: راه‌های جلوگیری از خبرچینی مضر در دفتر ایجاد محیط کاری عاری از خبرچینی خطر خبرچینی در ممحیط کار چگونگی برخورد با خبرچینی در محیط کار خبرچینی جو …