مسدود شدن سایت

اعتراض کارآفرینان به مسدودسازی سایت برخی استارتاپ‌ها

pr کسب و کار 1 نظر

کارآفرینانی که می‌گویند سایت ما را مسدود نکنید خواسته زیادی ندارند. می‌گویند قوانین را روشن به ما بگویید و اجازه دهید در چارچوب قانون کار کنیم.