فرصت کارآفرینی برای مشاوران روانشناسی

«دفتر شما» دفتر کار مجازی, کسب و کار 1 Comment

فارغ التحصیلان روانشناسی برای ورود به بازار کار علاوه بر موانع عام که بر سر راه فارغ التحصیلان تمامی رشته‌ها است، به موانع مختص این حوزه کار نیز برمی‌خورند. برخی از این موانع از این قرارند: هزینه بالای روان درمانی و حمایت نکردن خدمات تامین اجتماعی از هزینه های روان درمانی است. باور نادرست مردم نسبت به روان درمانی است. هنوز ...