۳ شرط ضروری در جریان مصاحبه شغلی

۳ شرط ضروری در جریان مصاحبه شغلی

«دفتر شما» کسب و کار Leave a Comment

اغلب مصاحبه شغلی به یک وضعیت همراه با دشواری و تعارض شبیه است. شاید چون مصاحبه‌گر در وضعیت خاصی نشسته و مدام از شما سوال می‌پرسد. ولی در‌نهایت، مصاحبه گر یک هدف دارد: یعنی شناسایی فرد مطلوب و استخدام آن. او به دنبال شخصی با ظرفیت‌های مناسب برای شغل مورد‌نظر است. پس این شما هستید که باید به مصاحبه‌‌گر‌‌ها آنچه …

مصاحبه کاری

مصاحبه کاری را این گونه به نفع خود رقم بزنید

«دفتر شما» کسب و کار Leave a Comment

مصاحبه کاری را این گونه به نفع خود رقم بزنید برای مصاحبه کاری با شما تماس گرفته اند و قرار ملاقاتی را تنظیم کرده اید. آیا خود را برای این جلسه آماده کرده اید؟ حتماً می دانید که نخستین برخورد شما با فرد مصاحبه کننده و تأثیری که بر او می گذارید عاملی تعیین کننده در استخدام شدن یا نشدن …