منشی دورکار

منشی دورکار، راه حلی جدید برای کسب و کارهای جدید

«دفتر شما» دفتر کار مجازی, کسب و کار 4 نظر

منشی دورکار، راه حلی جدید برای کسب و کارهای جدید چرا منشی دورکار یا دستیار مجازی (Virtual Assistant) به مرور کاربرد بیشتری پیدا کند؟ در یک جمله، چون با طبیعت کسب و کارهای جدید، یعنی سرعت بالا، دسترسی آنلاین، و محدود نبودن به مکان، همخوانی بیشتری دارد. دنیای کسب و کارهای جدید در ایران در کمتر از پنج سال گذشته …

پرسش های متداول

دنبال منشی خوب می گردید؟ حواستان باشد این ویژگی‌ها را نداشته باشد!

«دفتر شما» کسب و کار, موفقیت 2 نظر

چه در فکر استخدام منشی هستید و چه مرددید که آیا منشی فعلی تان بهترین گزینه است، بد نیست نگاهی به این ویژگیها بیندازید، تجربه به ما نشان داده منشی خوب این ویژگی را باید داشته باشد.