رشد استارتاپی

۴ راه غیرمنتظره برای رسیدن به یک رشد استارتاپی سالم

pr کسب و کار, موفقیت Leave a Comment

اغلب به کارآفرینان مشتاق رشد استارتاپی گفته می شود که شکست کلیدی برای موفقیت است. حفره ای در بازار بیابید (نیازهایی که کسب و کارهای پیشگام باید به آن ها پاسخ دهند) و از تکنولوژی برای پاسخ به این نیازها استفاده کنید. از فرمول سخت کوشی پیروی کنید تا بتوانید بنیان گذار مشهوری برای یونیکورن[۱] بعدی باشید. مسیر رشد استارتاپی …