حرکات ورزشی برای پشت میز نشین ها

در یک استارتاپ مشغولید؟ این حرکات ورزشی برای پشت میزنشین‌ ها فراموش نشود!

pr آموزش 3 Comments

حرکات ورزشی برای پشت میزنشین‌ ها در استارت‌آپ‌ها بسیار واجب است. در این کسب و کارهای نوپا معمولا تعداد افراد کافی کارمند ندارد تا همه‌چیز را برای رسیدن به اهداف انجام دهند؛ بنابراین حجم بالای کار اجتناب‌ناپذیر است. برای همین مدیران و کارمندان استارتاپ ها در بسیاری از مواقع لحظات کاری پر تنشی را سپری می‌کنند. امروزه مشاغل پیچیده تر …