ساختارشکنی در مقابل نوآوری: تعریف موفقیت در کسب و کار

pr کسب و کار, موفقیت نظر بگذارید

نوآوری یا به معنای دقیق تر نوآوری تکاملی، پروسه ای است که باعث می شود آرزوهای شما به واقعیت نزدیک تر شود یا به عبارت دیگر آن چه در ذهن شما است، به تصویر می ‌کشد.