درس های مهم در استارت آپ های ناموفق

pr آموزش 1 Comment

درس های مهم در استارت آپ های ناموفق نویسنده: سایت همبازار استارت آپ ها و ایده های اجرایی معمولاً در ابتدا دارای مشکلاتی هستند که به تدریج آن ها حل می شوند و به یک پروژه بزرگ و قابل اجرا تبدیل می شوند. کارآفرینان موفق معمولاً از این شکست ها و عدم موفقیت ها درس می گیرند و سعی می …