کسب و کار اجتماعی

۹ نکته کلیدی یک کسب و کار اجتماعی

«دفتر شما» آموزش, کسب و کار 1 دیدگاه

کارآفرینی اجتماعی، یعنی یافتن راه حلی نوآورنه برای مشکلات اجتماعی و این راه حل امروز تبدیل به یک مدل واقعی ایجاد کسب و کار در بسیاری از نقاط دنیا شده است. اما کسب و کار اجتماعی دقیقاً چیست و چه ویژگی هایی دارد؟