چرا کمال‌طلبی می‌تواند بزرگ‌ترین دشمنتان باشد.

چرا کمال‌طلبی می‌تواند بزرگ‌ترین دشمنتان باشد.

«دفتر شما» موفقیت Leave a Comment

هر کسی که خواهان موفقیت است- مثل خود شما- تمام تلاش خود را می‌کند تا دستاوردهای بیش‌تری داشته باشد. اما تلاش شما فقط برای این نیست که خیلی خوب باشید. شما خودتان را به آب و آتش می‌زنید تا بی‌نقص و کامل باشید. اما شاید واقعاً نباید کمال و بی‌نقصی را هدف خود قرار دهید. کمال‌طلبی می‌تواند بسیار زیانبار باشد، …