فواید دفتر کار مجازی برای زنان کارآفرین

۶ راه برای مدیریت احساس درماندگی

«دفتر شما» آموزش, موفقیت Leave a Comment

با فشارها دست به گریبان‌اید؟ شش راه برای مدیریت احساس درماندگی زندگی امروزی فشارها و تنش‌های گوناگونی را برای همه، و به خصوص کارآفرینان، با خود به همراه دارد. گاهی فشارها به حدی می‌رسد که احساس درماندگی بر فرد چیره می‌شود و قادر به انجام اقدام مناسب نیست. راهکارهایی برای مدیریت صحیح این فشارها وجود دارد که با در پیش …