کارآفرین موفق

داستان موفقیت کارآفرین بچه ننه

«دفتر شما» کسب و کار, موفقیت 2 Comments

ایده طراحی یک اپلیکیشن تصویری با تصاویر پاک شونده به ذهن براون رسید و اسپیگل تصمیم گرفت پروتوتایپی بر اساس این ایده برای پروژه یکی از کلاسهایش شروع کند. چیزی نگذشت که مورفی هم وارد داستان شد و این سه جوان شروع به توسعه پروتوتایپ کردند. عادت داریم داستان موفقیت کارآفرینان و افراد موفق با فقر شروع شود. اما این بار ...