امیرمهدی واله

سئومستر

این خدمات برای ما بسیار راه‌گشا بوده است. هم به این دلیل که ما استارت اپ هستیم و باید هزینه ها را به دقت مدیریت کنیم، هم به دلیل خط ثابتی به ما اختصاص داده می‌شود که با تغییر مکان دفتر، شماره تلفن ما عوض نمی‌شود. چون مشتریان یک شماره را ذخیره می‌کنند و انتظار دارند ما پاسخگو باشیم. برای مثال ما از ابتدای راه اندازی کار سه بار محل دفتر را عوض کرده‌ایم اگر قرار بود با هربار جابجایی شماره ما عوض شد، مشتریان سردرگم می‌شدند.