انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

سئومستر

پس از جابجایی دفتر انجمن نیاز به خط تلفن ثابت داشتیم که توسط دفتر مجازی «دفترشما» به سرعت فعال شود . با فعالسازی سرویس تلفن گویا، تلفن دفتر حتی سریع تر از آنچه مد نظر ما بود راه‌اندازی شد. همچنین وقتی در دفتر حضور نداریم نگران نیستیم که تماس ها بی جواب بماند.