علی جوهریان

سئومستر

علاوه بر کاهش هزینه‌ها، از دیگر مزایای سرویس منشی نظم آن است، چون احتمال دارد برای منشی اتفاقی بیفتد و نتواند سر کار بیاید ولی در سرویس منشی «دفترشما» همیشه جایگزینی هست.