مهرداد رضایی

سئومستر

مهم ترین کمک بسته های تلفنی «دفتر شما» به وجود آوردن امکان پشتیبانی ۲۴ ساعته بود. ما اجازه خرید و استفاده از خط تلفن ثابت نداشتیم به علاوه اینکه دفتر کار ما در دانشگاه قرار دارد و مسلما دانشگاه در ساعت غیر اداری بسته است. بسته‌های تلفنی «دفتر شما» به راحتی این موضوع را برای ما حل کرد و امکان پشتیبانی ۲۴ ساعته مشتریان را به وجود آورد. به این ترتیب که تماس‌ها در ساعات غیر اداری به شماره های مختلفی که ما مشخص کرده‌ایم دایورت می‌شوند و من و همکارانم در منزل یا هرکجا که باشیم، پاسخگوی مشتریان هستیم.