نحوه تنظیم خطوط تماس خروجی به چه صورت است؟

تنظیمات خطوط  با قابلیت تماس خروجی آن دسته از مشترکین دفترشما که سرویس تلفن گویای فعال دارند، می توانند با خطوط ۸ رقمی خود تماس خروجی مستقیم برقرار کنند. برای اینکار گامهای زیر را قدم به قدم انجام دهید. ۱-

مدارک مورد نیاز و نحوه فعالسازی و تنظیم خطوط تماس خروجی سرشماره ۹ به چه صورت است؟

تنظیمات خطوط  با قابلیت تماس خروجی آن دسته از مشترکین دفترشما که سرویس تلفن گویای فعال دارند، می توانند با خطوط سرشماره۹ تهران تماس خروجی مستقیم را برای خود فعال کنند. برای اینکار گامهای زیر را قدم به قدم انجام

آیا در سرویس تلفن گویا امکان انجام تماس خروجی توسط مشترکین وجود دارد؟

بله، مشترکین بسته های تلفن گویا با تهیه خطوط سرشماره ۹۱۰۳۵ امکان گرفتن تماس خروجی مستقیم را دارند. لازم به ذکر است که برای فعال شدن خطوط سرشماره ۹۱۰۳۵ باستی حتما بسته تلفن گویای فعال روی پنل تان داشته باشید