درخواست همکاری در فروش

نمایندگی فروش دفتر شما

از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به همکاری با بخش فروش «دفترشما» دارند، دعوت می کنیم مطالعه شرایط همکاری و با تکمیل فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال نمایند. پس از بررسی درخواست و ارزیابی کارشناسان با شما تماس خواهیم گرفت.

شرایط همکاری در فروش:

  1. همکاری در فروش منوط به خرید یکی از بسته های تلفن گویا یا منشی مجازی از دفترشما می باشد و عاملین فروش بایستی همیشه بسته خود را فعال نگه دارند.
  2. عاملیت فروش باید بر اساس مفاد قوانین و مقررات دفترشما فعالیت کند و فقط مجاز به فروش بسته ها براساس قیمتهای اعلام شده روی سایت “دفترشما” می باشد.
  3. به هر عاملیت فروش یک «کد تخفیف» تخصیص میابد تا از آن برای ارجاع مشتریان به سایت برای خرید بسته‌های منشی مجازی و تلفن گویا استفاده نماید. کلیه مشتریانی که از «کد تخفیف» مذکور استفاده نمایند از تخفیف مازاد بهره مند شده و بنام عاملیت فروش در سیستم ثبت می شوند.
  4. عاملیت فروش با معرفی هر مشتری جدید(خرید اول) ۵۰ هزار تومان به اضافه ۱۰درصد از خرید مشتری (پیش از محاسبه ارزش افزوده) را دریافت می کند.
  5. اگر بیش از ۳۰ درصد مشتریان معرفی شده در سه ماه متوالی، بسته های خریداری شده خود را تمدید نکنند امکان قطع همکاری با وی وجود دارد.
  6. همکاری با عاملین فروش به شرط رعایت مفاد و قوانین تا زمانی که مشترک دفترشما می باشند فعال خواهد بود و نماینده فروش می بایست برای ادامه همکاری بسته خود را فعال نگه دارد.
  7. تسویه حساب با عاملین فروش به صورت ماهانه انجام خواهد شد.