نمایندگی فروش دفتر شما

از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به همکاری با بخش فروش «دفترشما» دارند، دعوت می کنیم، با مطالعه شرایط همکاری و تکمیل فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال نمایند. پس از بررسی درخواست و ارزیابی، کارشناسان فروش با شما تماس خواهند گرفت.

شرایط همکاری در فروش:

۱- همکاری در فروش منوط به خرید یکی از بسته های تلفن گویا یا منشی مجازی از دفترشما می باشد و عاملین فروش بایستی همیشه بسته خود را فعال نگه دارند.

۲- عاملیت فروش باید بر اساس مفاد قوانین و مقررات دفترشما فعالیت کند و فقط مجاز به فروش بسته ها براساس قیمتهای اعلام شده روی سایت “دفترشما” می باشد.

۳- به هر عاملیت فروش یک «کد تخفیف» تخصیص میابد تا از آن برای ارجاع و تشویق مشتریان به سایت برای خرید بسته‌های منشی مجازی و تلفن گویا استفاده نماید. کلیه مشتریانی که از «کد تخفیف» مذکور استفاده نمایند از ۱۰درصد تخفیف مازاد بهره مند شده و بنام عاملیت فروش در سیستم ثبت می شوند.

۴- عاملیت فروش با معرفی هر مشتری جدید(خرید اول) مبلغ ۵۰ هزار تومان + ۱۰درصد از مبلغ خرید مشتری (پیش از محاسبه ارزش افزوده) را دریافت می کند.

۵- عاملیت فروش در تمدید سرویس هر مشتری نیز، ۵درصد از رقم خرید مشتری (پیش از محاسبه ارزش افزوده) را دریافت می کند. اگر تعداد مشتریان معرفی شده فعال، به بیش از ۵۰ نفر برسد، در هر تمدید سرویس ۸درصد به عاملیت فروش تعلق خواهد گرفت.

۶- اگر بیش از ۳۰ درصد مشتریان معرفی شده در سه ماه متوالی، بسته های خریداری شده خود را تمدید نکنند امکان قطع همکاری با عاملیت فروش وجود دارد.

۷-تسویه حساب با عاملین فروش به صورت ماهانه انجام خواهد شد.