مدارک مورد نیاز برای خرید سرویس چیست؟

سئومستر Leave a Comment

مدارک مورد نیاز برای خرید خدمات «دفترشما» (اشخاص حقیقی) برای خریداری خدمات «دفتر شما» توسط اشخاص حقیقی، ارائه مدارک زیر الزامی است، لازم به ذکر است که به منظور احراز هویت درخواست دهنده، IP ذخیره می شود و کدی به شماره همراه و ایمیل فرد ارسال می شود. در نظر داشته باشید که شماره موبایل وارد شده از لحاظ مالکیت باید ...