موانع خلاقیت چیست؟

منظور از موانع خلاقیت چیست؟ برای شما هم پیش آمده پس از مدتی دوران خلاقیت احساس کنید دیگر مانند گذشته خلاق نیستید و ایده های جالبی به ذهنتان نمی رسد؟ این بدان معنا نیست که ذخیره خلاقیتتان به پایان رسید. بلکه خلاقیت اگر موانع بر سر راه آن شناخته شود، منبعی بی پایان است. موارد زیر را بررسی کنید و ببید کدام یک موانع تفکر خلاق شما شده است؟

بیشتر بخوانید: راه های پرورش خلاقیت در کارکنان

موانع خلاقیت

 آموزش ناهمسو با کارآفرینی و خلاقیت


آموزش ناهمسو با کارآفرینی و خلاقیت

یکی از موانع خلاقیت در کارآفرینی این است که ما برای خلاقانه فکر کردن آموزش ندیده ایم. کارآفرینان موفق کسانی هستند که به پرورش خلاقیت در خود اهمیت می‌دهند خلاقیت هم مهارتی است که نیاز به آموزش دارد.

  بسیاری از افراد به این دلیل که تفکر خلاق دشوار به نظر می آید، از داشتن کارها و وظایف خلاقانه احساس نا خشنودی می کنند. اما ناراحتی آن ها بیشتر از آنجا ناشی می شود که تحصیلات و آموزش ها همگی به جای آنکه تفکر خلاق را بهبود بخشند، به بهبود بخشیدن مهارت های تفکر تحلیلی توجه دارند.

 استفاده از الگوهای قالبی

عادت به روشهای تکراری و قدیمی یکی دیگر از موانع خلاقیت است. برای حل یک مساله ریاضی به داشتن دانش ریاضیات نیاز داریم. این موضوع به طور آشکار در تمامی محدوده های دانش، مهارت ها و توانایی هایی که شاید قابل به کارگیری در مسایل و وضعیت های معین باشند، صادق است.

موانع خلاقیت

خلاقیت در کار

با تجربیات زیاد در یک زمینه، این تمایل در ما به وجود می آید که هنگام رویارویی با مساله ای آن را از طریق راه حل های قبلی حل کنیم.

 شتابزدگی در ارزیابی

با آن که ارزیابی ایده ها و یا ایده های استاراتاپی بخشی از تفکر خلاق هستند، ولی توصیه اکید آن است که تا هنگامی که سلسله ای از ایده های قدرتمند ایجاد نشده اند، باید از ارزیابی ایده ها دوری کرد.

بیشتر بخوانید: خلاقیت شرکت ایکیا در خدمات غذایی

تاکید بر مفروضات قبلی

پیش زمینه ها، آموزش و تجارب ما، مفاهیم قاطع و اصولی را در ما ایجاد می کنند که آن ها را حقیقی می انگاریم. این ها به نوبه خود بر تفکرات و ایده های ما اثر می گذارند و گاهی مانع عرضه ایده های نو و خلاقانه می شوند.

بیشتر بخوانید: ایده های خلاقانه کسب و کار که متعجب تان می کند

 فشارهای اجتماعی

محدوده ای کلی از این فشارها، در زمان و شرایط متفاوت بر ما تاثیر می گذارند. یکی از آثار بسیار منفی این است که از نادان جلوه کردن در نظر همتایان خود نگران شویم. بدین ترتیب هنجارهای رفتاری و عملکرد گروه های موجود، ممکن است مانع ابراز ایده های خاص یا ایده های زیاد در افراد شود.

چاره جویی های کوتاه مدت

اغلب ما به طور معمول در محیط کاری خود برای کارهای روزمره و جاری و نتایج کوتاه مدت تحت فشار هستیم و مسایلی که بیان می شوند اغلب نیازمند واکنش فوری هستند. در این زمان اگر دقت نکنیم بیشتر اوقات کار خود را صرف کارها و خطاهای کوچک می کنیم و هرگز قادر نخواهیم بود فضای تنفسی لازم را برای تفکر خلاق ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید: چگونه بازیابی خلاقانه انجام دهید، در حالی که دیگر چیزی به ذهنتان نمی رسد!

عدم تمایل به تغییر

در بعضی از سازمان ها تمایلی برای تغییر وجود ندارد؛ بلکه اصل بر حفظ وضعیت موجود است. بزرگی می گوید: مادام که احساس کردی احتیاج به پیشرفت نداری، تابوت خود را فراهم کرده ای. این سازمان ها محکوم به فنا هستند و بعد از مدتی از بین خواهند رفت.

برگرفته از: medium