در مقاله زیر برای شما ۵ صفات از یک مرکز تماس موفق را آورده ایم و سعی بر شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها داریم:

مرکز تماس

مرکز تماس

۱)متوجه شدن
توانایی شنیدن شکایات مشتریان و بیان کردن مشکلات اصلی آنها یک هدیه واقعی است . هرکسی این استعداد را که مخصوصا زمانیکه با یک مشتری که منظورش را درست بیان نمیکند،مواجه میشود را ندارد .آنها به طورکامل مشکلات مشتریانشان را متوجه نمی شوند و در نتیجه برای حل آن هم اقدام درستی نمی کنند . برای حل این مشکل ، مرکزتماسها باید توانایی و مهارت ارتباطیشان را دوبرابر کنند و همچنین سوالات لازم را به منظور جمع آوری اطلاعات تا حد امکان بپرسند

۲) مثبت اندیشی
یک ذهن منفی کارمند شما در مرکز تماس، ممکن است روحیه فرد تماس گیرنده را تضعیف کند . اگر مرکز تماس شما انرژی مثبت بدهد مخصوصاً در مواجه با مشتریان خشمگین، تمام انرژی منفیشان را در مکالمه باقی می گذارند.شما باید رفتار مثبتتان را در مقابل رفتار منفی تقویت کنید.

۳) کارآیی
مرکزتماس شما نیاز دارد که به تمامی اطلاعات مربوط به مشتریان دسترسی آسان و سریع داشته باشد پس مطمعن شوید که پروسس شما، کارآیی لازم را در حهت ارایه خدمات و سرویس های با سرعت کافی را دارد.

کال سنتر

منشی

۴) نیاز به پیش بینی کردن
در چرخه موثر مدیریت،مدیران  نیازمند جوابهای ساده هستند تا درخواست از سمت مشتری، یعنی پیش بینی کردن نیاز آنها قبل از اینکه با شما تماس بگیرند.

۵)تماس درست را برقرار کنید
تطابق دادن مشتری درست به کارمند درست خودش یک مهارت است و همچنین میتواند ارتباطات موثری را ایجاد کند . مشتریان دوست دارند با شخصی یکسان، هر سری صحبت کنند.برخی از مشتریان دوست دارند با سیستم اتوماتیک پاسخگویی یعنی همان IVR مواجه شوند ولی در صورتیکه برخی دوست دارند که فوراً با شخصی مناسب مانند منشی حقیقی  صحبت کنند.

منبع : call fire